Rejestracja Spółdzielni przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy nastąpiła 21 marca 2003 roku pod nazwą „POŁUDNIE”.

Do zasobów Spółdzielni należy 31 budynków mieszkalnych w tym:

•  7 budynków VIII – XI kondygnacyjnych zrealizowanych w latach 1979 – 1981

• 12 budynków IV – V kondygnacyjnych zrealizowanych w latach  1979 - 1982

•  5 budynków II kondygnacyjnych zrealizowanych w katach 1987 – 1988

•  7 budynków IV – V kondygnacyjnych zrealizowanych w latach 1990 – 1991

Łączna ilość lokali:

▪ mieszkalnych 1.193 ( w tym 392 stanowi odrębną własność)  o łącznej powierzchni użytkowej 76.143,88 m²

▪ garaży 116

▪ użytkowych 39

Do zasobów Spółdzielni należą również 3 budynki usługowo – handlowe.

Powierzchnia gruntów, do których Spółdzielnia  posiada prawo użytkowania wieczystego wynosi 160.808 m².

Spośród 31 budynków mieszkalnych 5 budynków: Naftowa 69, Naftowa 71, Naftowa 33 oraz Akacjowa 32 – 24A i Akacjowa 24 – 30  położonych jest częściowo na gruntach, do których Spółdzielnia nie posiada prawa własności jak również prawa użytkowania wieczystego. Właścicielem w/w nieruchomości gruntowych jest Skarb Państwa.